محاسبه وزن آهن آلات

محاسبه آنلاین وزن انواع ورق و محصولات فولادی در ایران فرمینگ

محاسبه وزن ورق آهن

طول (میلیمتر)
عرض (متر)
ضخامت (میلیمتر)

-

(طول ورق بر حسب متر * ضخامت ورق بر حسب میلیمتر * عرض ورق بر حسب میلی متر * عدد چگالی فلز تشکیل دهنده ورق) تقسیم بر ۱۰۰۰

نکته ‌ای که در این فرمول باید دقت شود این است که چگالی فولاد به طور دقیق ۷.۸۶ می باشد که بهتر است در محاسبه وزن انواع ورق های گالوانیزه ایرانی در داخل فرمول ذکر شده، عدد ۸ به عنوان عدد چگالی یا وزن مخصوص آهن قرار داده شود. در فرمول ذکر شده برای چگالی ورق های استیل عدد ۷.۸۶، ورق های آهنی عدد ۷.۸۶ و ورق های آهنی عدد ۲.۷ قرار داده می شود.

محاسبه وزن میلگرد

طول (متر)
قطر (میلیمتر)

-

این روش، روش مرسوم محاسبه وزن میلگرد مورد نیاز است که با استفاده از جداول تخصصی از جمله جدول لیستوفر و جدول اشتایل، وزن مجموع مورد محاسبه قرار می‌ گیرد. فرمول این روش محاسباتی بدین شرح است:

W = D²L / 162

در این فرمول پارامتر W وزن میلگرد، پارامتر ‏d  قطر میلگرد و پارامتر L نمادی از طول میلگرد می باشد. با کمک این فرمول می توان وزن میلگرد مورد نیاز را بر حسب کیلوگرم محاسبه کرد و بر این اساس به محاسبه قیمت میلگرد نیز پرداخت. البته لازم است قطر هر شاخه میلگرد در در این فرمول به میلی متر وارد شود.

محاسبه وزن تیرآهن IPE

طول (متر)
سایز

-

محاسبه وزن ورق آلومینیوم

طول (میلیمتر)
عرض (متر)
ضخامت (میلیمتر)

-

محاسبه وزن لوله مبلی

طول (متر)
قطر (میلیمتر)
ضخامت (میلیمتر)

-

محاسبه وزن لوله مانیسمان

طول (متر)
قطر (میلیمتر)
ضخامت (میلیمتر)

-

محاسبه وزن لوله اسپیرال

طول (متر)
قطر (میلیمتر)
ضخامت (میلیمتر)

-

محاسبه وزن نبشی L

طول (متر)
سایز بال(سانتیمتر)
ضخامت (میلیمتر)

-

محاسبه وزن ناودانی UNP

طول (متر)
سایز

-

محاسبه وزن قوطی

طول (متر)
سایز (میلیمتر)
ضخامت (میلیمتر)

-