دستگاه فرمینگ سینوسی

ابعاد فرمینگ سینوسی خط کامل عرض 1 متر و70 سانتیمتر و طول آن8

متر همراه با دنده زنجیر100 میلمیتر و قابل حمل با تریلی می باشد.

 • 11 دروازه با قالب قطر 180 میلیمتر شفت اصلی ترانس 75 میلیمتر
 • با دینام گیربکس شفت 75 میلیمتر قدرت موتور 7/5 اسب 50دور
 • عمق 19 میلیمتر و مرکز گام به گام 76 میلیمتربا تحمل 50 کیلو بار در هر متر مربع
 • تعداد قالب 260 عدد که بصورت مثلثی روی فرمینگ طراحی میشود
 • جهت کرکره ورقهای رول عرض 1000 و 1250 سانتی متر

دستگاه فرمینگ ذوزنقه

ابعاد دستگاه طول 10 متر و عرض ان 1 متر 70 سانتیمترهمراه با دنده زنجیر 100 میلیمتر که به آسانی قابل حمل با تریلی می باشد.

 • 17 دروازه همراه با شفت اصلی ترانس 75 میلیمتر
 • همراه با دو دینام گیربکس شفت 75 میلیمتر قدرت موتور 7/5 اسب 50 دور
 • کف 75 عمق 35 زاویه 60 عرض مفید 900 سانتیمتر
 • کف 75 عمق 28 زاویه 60  عرض مفید 1000 سانتیمتر
 • جهت کرکره ورقهای رول عرض 1000 و 1250 سانتیمتر

دستگاه فرمینگ شادولاین

 • 11 دروازه همراه با شفت اصلی ترانس
 • 75 قدرت موتور 7/5 اسب50دور
 • همراه با یک دینام گیربکس شفت75 میلیمتر
 • دارای دو دننده دوقلو کف 170 میلمتر عمق 30 میلیمتر
 • همراه با دننده زنجیر 100 میلمتر

دستگاه فرمینگ عرشه فولادی

 • دارای 26 دروازه همراه با شفت اصلی
 • ترانس90 میلیمتر دارای 2 دینام گیربکس دنده زنجیر 1200 میلیمتر که از این 26 دروازه 4 دروازه مخصوص آج زدن بروی کنارهای ورق که بصورت لوبیای میباشد (یا هر طرحی که خریدار تعیین مینماید ) و 2 دروازه دیگر جهت (نک روی ورق) میباشد و بیست دروازه دیگر جهت فرم دهی ورق میباشد که از این بیست دروازه چهار دروازه آخر بصورت اطو ورق میباشد
 • طول دستگاه 15متر میباشد و عرض دستگاه 1 متر 70 سانتیمتر
 • گام دستگاه عرشه فولادی  75 میباشد که 94 سانت کار مفید می دهد و اگر با گام 65 طراحی شود 99 سانت کار مفید می دهد
 • ضمنا این دستگاه مورد تایید دستگاه نظارت شهرداری میباشد و از ورق رول با ضخامت %80  و تا ضخامت 1/25 میلیمتر میباشد که سایز ورق ها بسته به  تیر ریزیها و مهندسین ناظر میباشد

فرمینگ سینوسی ریز

 • 22 دروازه طولی همراه شفت 65 میلیمتر ترانس با نزدیک 950 قالب
 • طول 13 متر و عرض 1 متر 50 سانتیمتر
 • دینام گیربکس 65 قدرت 6/5 اسب 40 دور
 • دنده زنجیر 100 از ضخامت 16% الی ضخامت 40%
 • عمق فرمینگ 13 گام به گام فرمینگ 42

این دستگاه فرمینگ بسیار حساس بوده و چنانچه اگر ورق رول عرض یک متر را بخواهید فرمینگ کنید با 18 دروازه میتوان طراحی را انجام داد که دو لب اخر ورق بصورت پایین درآمده و فقط ورق رول عرض یک متر را میتوان فرمینگ دنده ریز انجام داد.

محاسبه آنلاین وزن آهن آلات و محصولات فولادی